Om dysleksi og hjelpemidler

Hva er dysleksi?

Dysleksi påvirker hjernens evne til å lære å lese og skrive, nærmere bestemt å omdanne det du leser til meningsfullt språk, og muntlig språk til skrift. Dysleksi er den mest utbredte lærevansken hos barn.

Mellom fem og ti prosent av alle elever har vansker med å tilegne seg grunnleggende skrive- og leseferdigheter. Selv ved riktig hjelp, vil dysleksi aldri helt forsvinne, men det betyr ikke at man aldri kan lære seg å lese og skrive. Riktige tiltak vil forbedre ferdighetene. Heldigvis finnes det gode verktøy, og lenger ned på siden kan du lese om mulighetene for å få vår programvare fra NAV.

5 kjennetegn på dysleksi

Bokstav og bokstavlyd

Personer med dysleksi har ofte store problemer med å knytte bokstav til lyden til bokstaven. Det kan også oppleves som vanskelig å dele inn ord i enkeltlyder og trekke lyder sammen til ord.

Sakte lesing

Sammenliknet med øvrig evne til å lære, har personer med dysleksi store problemer med lesing og med leseflyt. De leser sakte, noe som igjen kan påvirke forståelsen av innholdet i det de leser.

Stavefeil

Hyppige stavefeil er et kjennetegn som opptrer ofte. Selv korte og lydrette ord kan staves feil. Å skrive lange eller vanskelige ord, eller ord som er satt sammen av flere ord, kan oppleves som svært vanskelig.

Enkelt språk og ordrett skriving

Enkelt og lite variert språk når man skriver, og mindre ordforråd enn jevnaldrende barn, kan være et kjennetegn på dysleksi. Dyslektikere kan ofte skrive ord slik de høres ut («jæi» og ikke «jeg») eller skrive på dialekt.

Problemer med rim

Det er vanlig at personer med dysleksi blander bokstavlyder som for eksempel b og d, og b og p. Rim er derfor vanskelig fordi de har problemer med å forstå hvilke lyder som rimer på hverandre.

Ønsker du å vite mer?

Dysleksi Norge jobber hver dag for likeverdige muligheter for dyslektikere i utdanning og arbeidsliv og gir gratis rådgivning. I tillegg har de 40 lokallag rundt om i det ganske land, eget medlemsblad og podcast! Dysleksi Norge sin hjemmeside er et godt sted å søke mer informasjon.

Vi har fagseminar i hele Norge. Her kan du få vite mer om dysleksi og få tips til tilrettelegging i skolen.

Leve med dysleksi

Hjelp til å lese og skrive

Så mange som 1 av 10 norske elever har lese- og skrivevansker. Gode hjelpemidler er svært viktig for at elevene skal oppleve mestring og motivasjon. Produkter fra Lingit gir alle samme mulighet til å delta.

Vi har laget en liten film som forteller hvordan lese- og skrivehverdagen kan bli bedre og enklere!

Få hjelp i dag – prøv gratis i 30 dager!

Slik går du fram for å få støtte fra NAV

Lingits produkter hjelper til med rettskriving, ordvalg og opplesning i tekstprogrammer. Våre programmer Lindys, Textpilot og Lingpilot er godkjent av NAV hjelpemiddelsentral.

Hvem har rett til støtte fra NAV?

For å få støtte fra NAV til å bruke Lingits hjelpemidler må du:

 • være under utdanning
 • dokumentasjon på spesifikke språkvansker (som dysleksi), som er signert av PP-tjeneste, logoped eller lignende.
Finn NAV-artikkelnummer

Oversikt NAV artikkelnummer

Produkter NAV artikkelnummer
Lingdys-produkter
 • Lingdys Programpakke253325
 • Lingdys 4 - oppgradering til Lingdys fra versjon 3240326
 • Lingdys 4 Tysk oppgradering240330
 • Lingdys 4 Spansk oppgradering 240334
 • Lingdys 4 Fransk oppgradering240332
Textpilot-produkter
 • Textpilot 3 Pluss Programpakke253326
 • Textpilot 3 Pluss oppgradering233140
 • Textpilot 3 Pluss Tysk oppgradering235224
 • Textpilot 3 Pluss Spansk oppgradering235223
 • Textpilot 3 Pluss Fransk oppgradering235222
Fremmedspråk
 • Tysk Programpakke253520
 • Spansk Programpakke253519
 • Fransk Programpakke253521

Få lånelisens mens NAV behandler søknaden

Har du søkt NAV Hjelpemiddelsentral om personlig lisens? Vi tilbyr gratis lånelisens slik at du kan begynne å bruke programmet mens du venter på en avgjørelse fra NAV.

Send en e-post til bestilling@lingit.no og oppgi følgende:

 • Hvilket program du har søkt om.
 • Dato søknaden ble sendt til NAV.
 • Hvem det er som sender søknaden.
 • Skolens navn og/eller ditt (elevens) navn (helst begge deler).

Ønsker du som lærer din egen lisens?

Om du har oppfølgingsansvar for elever med lese- og skrivevansker eller gjør utredning, kan du få veilederlisenser for Lingdys og Textpilot Pluss som varer i 180 dager.

Last ned programmet og installer programmet på PC-en din. Velg demo første gang du starter programmet og fyll ut skjemaet med din informasjon. Her har du mulighet til å velge flere språk enn norsk og engelsk, men det kan ta tid å laste ned de andre språkene og du må starte Lingdys på nytt etter at alle språkpakkene er lastet ned. Husk å bekrefte e-posten du får tilsendt etter at du har fylt ut skjema.