Melding om «Fatal error»

Hvis du får en feilmelding som heter «Fatal error» må du kjøre denne lenken på maskinen: https://aka.ms/vs/15/release/vc_redist.x86.exe