Hva er STL+

STL (Skrive seg til lesing) er en metode som tar utgangspunkt i at skriving ser ut til å være enklere enn lesing i den første fasen av lese- og skriveopplæringen. STL ble i sin tid introdusert av pedagogen og forskeren Arne Trageton, og denne metoden er videreutviklet av Mona Wiklander til STL+. I Wiklanders STL+ skriver eleven på datamaskin eller nettbrett, og en datastemme leser alle lydene, ordene og setningene som skrives. Det vil si at når barnet skriver eller trykker på en bokstav, blir bokstavlyden lest opp. Når ordet er ferdigskrevet, for eksempel ved at det tastes inn et mellomrom, leses hele ordet. Etter et punktum blir hele setningen lest opp.

Lingit STL+ er et verktøy til bruk i lese- og skriveopplæring, og dette kan brukes på en Windows-PC eller på en iPad.