Hva er inkludert i Textpilot Skole?

  • Brukervennlig lese- og skrivestøtte for hele skolen.
  • Gi elevene økt mestring, mer selvstendighet og bedre språk.
  • Stavekontroll, ordprediksjon og talesyntese gir eleven hjelp til å lese, skrive og forstå.
  • Kan utvides med digital ordbok og støtte for fremmedspråk.
  • Vår kostnadsfrie plattformløsning, Lingit Server, gjør individuell tilpasning enkelt. Økt kontroll og reduserte kostnader.