Utvidet grammatikkontroll fra Lingit

Hva er et homofon?

I den nye versjonen av Textpilot har vi implementert en grammatikkhjelp som hjelper brukerne også med typiske grammatiske feil som dyslektikere gjør. Grammatikkhjelpen hjelper brukeren med f.eks. og/å-feil og og andre eksempler på forveksling av ord som ligner hverandre.

Homofoner er to eller flere ord som staves ulikt men uttales likt, for eksempel hvert – vært – vert – verdt. Den vanligste utfordringen er kanskje å skille mellom «og» og «å». Dette er en kjent type feil og et problem som et stavekontrollprogram ikke nødvendigvis løser opp i. Ordprediksjon og ordfullføring kan i noen tilfeller være til hjelp mot homofon-forvekslinger, men da må eleven lese igjennom mye informasjon for å finne riktig ord.

En av de som har jobbet mye med Lingits språkteknologi er Torbjørn Nordgård i Lingit. Han forteller at noe av det som er vanskelig med å lage programmer som håndterer homofoner er å unngå å komme med «falske alarmer», det vil si å varsle brukeren om at noe er feil selv om det ikke er det. Det er nemlig viktig at programmet i minst mulig grad foreslår feil ord og gale forslag.

For mange dyslektikere er det vanskelig fordi homofoner er ord som alle er gyldig og stavekontrollen vil derfor ikke luke de ut. Nettopp fordi man ikke hører forskjell på dem er det vanskelig å skille dem fra hverandre. Lesing er også noe dyslektikere ofte strever med, derfor vil det å slå opp i ordbok være utfordrende.

Vil du også teste dette, trykk her.

TIL TOPPEN