Hva er en god stavekontroll?

Det finnes ulike behov ved bruk av stavekontroll i skriveprogram, og det avhenger mye av målgruppen. Det som er felles for dyslektikere er at de har større problemer med lesing enn andre, derfor vil det å foreta en tekstredigering også være vanskeligere. Forslagene fra stavekontrollen bør da være presise. Dette er noe Lingit har brukt mye tid på.

Hvordan fungerer Lingits stavekontroll?

Selve identifiseringsteknologien er ganske standard. Forslagsteknologien er derimot mer komplisert; Lingit har utviklet egne metoder for en god løsning på dette. En annen fordel med Lingits stavekontroll er at den tar hensyn til dialekt. Dyslektikere skriver ofte dialektnært og stavekontrollen vil da ta hensyn til brukerens valgte dialekt.

Men jeg har jo en vanlig stavekontroll i skriveprogrammet, holder ikke det?

Mange skriveprogram vi kjenner til har egne stavekontroller, til og med mobilene våre. Disse er derimot ikke spesielt tilrettelagt for dyslektikere. Det som skiller Lingits stavekontroll fra andre er blant annet at det kommer mer relevante forslag. For eksempel ved ord med dobbeltkonsonanter vil stavekontrollen beherske analysen bedre for å forutsi riktig staving. Siden vanlige stavekontroller ikke er laget for dyslektikere, mangler de gjerne viktige elementer for å kunne være brukervennlige.

Torbjørn Nordgård i Lingit sier at den nye versjonen Textpilot som ble lansert i mars, har fått samme type stavekontroll som Lingdys og Lingpilot for Mac. Dette har gitt ganske store endringer i Textpilot. Den tar for blant annet hensyn til dialektpåvirkninger. Nye Textpilot har også en sammensetningsanalyse som ikke var der før. Textpilot er nå mer presis og rettet mot dyslektikerens behov. Designet er nytt, og det har blitt et enklere og bedre verktøy.

TIL TOPPEN