«Textpilot har fått en ansiktsløftning»

Textpilot hjelper brukeren mer enn noensinne.

Nye Textpilot er blitt et nytt produkt for brukerne. Sverre Andreas Holbye, som har jobbet med produktuviklingen av nye Textpilot, forsikrer at det er tatt vare på mye av det folk har likt med den gamle utgaven. Men det er også forbedret på mange områder.

-Den største forbedringen er at nye Textpilot har fått samme stavekontroll som Lingdys og Lingpilot, det vil si bedre stavekontroll både på engelsk og nynorsk. Nye Texpilot har også fått en enkel grammatikk-kontroll. Målet er å hjelpe brukeren mer med teksten også på setningsnivå, og grammatikk- kontrollen blir et ledd i det, sier Sverre.

Brukerne vil oppleve et forenklet brukergrensesnitt i nye Textpilot. Blant annet er det blitt enklere innstillinger. Brukere har fortalt oss at de savnet språkprofiler, så dette har vi nå gjort det mulig å bytte med bare én knapp. Det vil på sikt også bli mulig å opprette egne fagordlister hvor man kan sortere begreper. For eksempel kan man lage en egen fagordliste om elektronikk om man skal skrive tekster hvor det brukes mye ord og begreper innenfor tema elektronikk. Det er også en stor forbedring av ordliste og ordbehandling.

En av de andre viktige oppdateringene i nye Textpilot er støtten for Google Chrome, som i dag er den mest brukte nettleseren på Windows-plattformen. Det vil da også være støtte for Google Docs i tillegg til at det etter hvert kommer et eget produkt for Chromebooks.

-Det er ikke enorme forskjeller på selve betjeningen, men brukeren vil kunne klikke mindre og det blir enklere å komme frem til innstillinger for eksempel, forteller Sverre.

Det som er spesielt med Textpilot er at den er adaptiv, det vil si at den ser på hva brukeren har gjort før og lagrer denne infoen. Denne adaptiviteten gir brukeren mer relevante forslag, slik at han/hun kan bruke mindre tid på å velge mellom ordforslag.

Alt i alt er nye Textpilot et mer stabilt og moderne produkt. Det er også bedre tilpasset Windows 10. Textpilot har fått et nytt utseende men vi har tatt var på plasseringer, så overgangen for brukerne skal gå greit.

-Textpilot har blant annet blitt estetisk sett mer moderne – det har rett og slett fått en ansiktsløftning, sier Sverre.

TIL TOPPEN