Lingit fagseminar setter dysleksi på dagsorden.

Lingit har i skrivende stund arrangert seks av vårens ni fagseminarer. Tilbakemeldingene fra deltakerne er gode, og flere har vært fornøyd med både temaene som blir tatt opp, og foredragsholderne.Deltakerne har i hovedsak bestått av lærere, spesialpedagoger, skoleledere, studenter og foreldre. Alle som deltar har et ønske om faglig påfyll rundt dysleksi og tilrettelegging for personer med lese- og skrivevansker.

  • Fagseminaret har vært veldig praksisnært, med dyktige folk som tydelig har jobbet mye i skolen selv. Selv om vi har kjennskap til mye fra før, fikk vi viktig påfyll. Det var også en god balanse mellom det vi allerede er kjent med, og det å lære nye ting om tilrettelegging og tekniske hjelpemidler, sier en deltaker i Trondheim.

Foredragsholderne er et variert utvalg av fagfolk som hver har sin unike tilnærming og kompetanse. Lingits fagseminarer har blitt en arena som setter ulike temaer knyttet til lese- og skrivevansker på dagsorden, og man får i tillegg mye nyttig informasjon om Lingits løsninger.

Vi planlegger nå høstens fagseminarer. Ønsker din skole eller organisasjon å øke kompetansen rundt tilrettelegging? Våre fagseminarer kan arrangeres der du er. Vi har også åpnet for muligheten ved å holde seminarene på kveldstid. Kontakt Lingit for mer informasjon om våre kurs og fagseminarer.

TIL TOPPEN