«For meg var lesing den største utfordringen»

Lars Johan er aktiv foredragsholder, både for Lingit, Dysleksi Norge og Activium. Selv om han har dysleksi, har Lars Johan både evnen og ønsket om å spre budskapet om gode hjelpemidler.

tekst og foto: Tone Skredderbakken, journalist

Han har gjennom mange år opparbeidet egne erfaringer både som pedagog, lærer og bruker av ulike lese- og skriveverktøy. Lars Johan er utdannet yrkesfaglærer innen helse- og oppvekstfag. Han har jobbet mye innen spesialpedagogikk med tilrettelagt opplæring, og med fokus på IKT- satsing i skolen.

I høst skal Lars Johan holde foredrag på Lingits fagseminarer. Her vil han sette fokus på brukeren og snakke om verktøy som kan brukes i hverdagen, hvilke ulike funksjoner som finnes og hvordan de er til hjelp. Brukererfaringen hans er viktig i tillegg til den pedagogiske erfaringen som lærer. Lars Johan har mange års erfaring med hjelpemidler, og har et godt innblikk i hvilke muligheter som finnes.

– Hva som gir flyt i produktet er viktig. Man må spørre seg hva det er som gjør at det hjelper, sier Lars.

De siste årene har Lars Johan hatt mer fokus på voksne, og er en del av et pilotprosjekt med midler fra VOX. Her deltar personer som ikke har fått nok hjelp med lese- og skrivevansker. Han tar utgangspunkt i hverdagen og bruk av forskjellige lese- og skrivestrategier. Motivasjon er viktig for Lars Johan, som forteller at han henter mye inspirasjon både fra ulike verktøy og fra folk i bransjen.

– For meg var lesing den største utfordringen, men jeg har utviklet forskjellige typer strategier som fungerer for meg, forteller han.

– Å finne motivasjon gjør at jeg får lyst til å fortsette. Det er ofte lite som skal til for å få et helt nytt liv, både i arbeidshverdagen og i det daglige for øvrig. Med gode hjelpemidler kan man lese avisa og bruke mobiltelefon. Det handler om å finne de beste løsningene for hver enkelt, avslutter Lars Johan. 

TIL TOPPEN