«Skal vi lykkes må alle jobbe sammen»

Med bred erfaring innen forebygging, identifisering og oppfølging av elever med lese- og skrivevansker, mener Anne Marit Valle det er på tide å gjøre skolehverdagen bedre. «For barn som har synsproblemer er det en selvfølge at de får briller. Derfor bør det være en selvfølge at de med lese- og skrivevansker får hjelpemidler», sier hun.

Av Tone Skredderbakken, journalist

Anne Marit Valle er professor ved Nord Universitet i Bodø. Hun jobber med forskning, undervisning og rekruttering av lærere i Nordland, samt med å utvikle prosjekter innen språk. Anne Marit har lang erfaring som lærer i hele grunnskoleløpet og jobbet mye med språkutvikling og forebygging i forhold til lese- og skrivevansker. Hun har holdt flere forelesninger i Norge, Sverige og Danmark, og skal være foredragsholder på Lingits fagseminarer i høst.

– Innen språkutvikling og forebygging har vi kommet mye lenger enn for noen år siden, men samtidig har vi mye arbeid igjen på tidlig tiltak og gi barna hjelpemidlene de trenger. For barn som har synsproblemer er det en selvfølge at de får briller. Derfor bør det være en selvfølge at de med lese- og skrivevansker også får hjelpemidler, sier hun.

Kontinuitet og tidlig innsats

Anne Marit mener det er viktig å jobbe for en kontinuerlig bevissthet rundt lese- og skrivevansker. Dette er grunnleggende viktig for barnas utvikling og læring. De elevene som sliter skal kunne utvikle seg i samsvar med de andre elevene.

– Jeg ser mange ganger at elever med lese- og skrivevansker også utvikler sosiale vansker og utagerende oppførsel. Men det betyr ikke at det er umulig å hjelpe dem. Kommer man inn på et tidlig tidspunkt med tilrettelegging så er mulighetene til å forebygge mye større, forteller hun.

Anne Marit mener at ved overganger mellom barnehage og skole, og mellom skoler, må man ha et bevisst forbyggende arbeid og legge til rette for bruk av programvare. Det er viktig at det er tilgjengelig og at elevene lærer å bruke det tidlig.

– Utfordringen er å holde kontinuitet i det. Hverdagen er travel og det er vanskelig å holde fokus. Da er det viktig at man evaluerer og iverksetter tiltak slik at man hele tiden er i utvikling, og at foreldre og skole samarbeider. Skal vi lykkes må alle jobbe sammen, sier hun.

I tillegg til kontinuitet og tidlig innsats mener hun at rutiner og strukturer skal legge til rette for forskningsbasert tilnærming. Man ønsker derfor at lærerne skal ha en slik tilnærming i arbeidsmetoden.

– Det er lett å opprettholde en kultur som allerede eksisterer, derfor bør man ha et kritisk blikk på enkelte tankemåter om man skal oppleve utvikling, forteller hun.

Foredragsholder på Lingits fagseminar

På Lingits fagseminar har Anne Marit snakket om forebygging, identifisering og oppfølging av elever med lese- og skrivevansker i skolehverdagen. Hun fokuserer på tosidigheten i sitt foredrag. Det vil si språkutvikling i forhold til hva man vet og hva man kan gjøre for å best tilrettelegge og ivareta den prosessen.

– Man må tenke på konsekvensene. Det handler først og fremst om elevene sin læring, ikke lærerens undervisning. Det er derfor viktig med fokus på relasjoner og betydning av dem for elevenes gode utvikling, da fremmer man læring og utvikling.

– Jeg har jobbet mye med praksis og forskning rundt språk og språkutvikling. Alle som jobber eller skal jobbe med barn på ulike nivå vil ha nytte av fagseminarene. Det angår alle, og man vil møte det både i barnehage og skole. Selv i videregående skole og høgskole vil det være meget viktig å ivareta overgangene, forteller Anne Marit.

TIL TOPPEN

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.