Foredragsholder og ildsjel

I 15 år har hun vært en pådriver for tidlig innsats og kartlegging av barns lese- og skriveferdigheter, helst før barna begynner på skolen. Trine Aakermann håper på bedre kommunal satsing og kartlegging i alle barnehager.

Av Tone Skredderbakken, journalist

Trine Aakermann har jobbet med lese- og skrivevansker i til sammen 30 år og drevet med tilrettelegging, undervisning og kurs rundt om i landet. Aakermann er spesialpedagog og tilretteleggings- koordinator ved Sandefjord Videregående Skole, som er sertifisert som «Dysleksivennlig skole». Hun har vært faglig leder i Dysleksi Norge i 12 år, og sitter i et fagutvalg med lærernettverk for kunnskapsministeren.

Tidlig innsats

Trine jobber for at tidlig kartlegging for lese- og skrivevansker skal bli en del av en «norskpakke». Hun forteller at førskolelederne må satse i barnehagene, og skal det bli et felles prosjekt må det være en kommunal satsing.

Trine forteller om positive erfaringer fra en barnehage i Horten, hvor det har vært et fokus på å gi foresatte nok informasjon om kartleggingen og lese- og skrivevansker generelt. Da vet man hva som er utfordrende og hva de trenger å jobbe med.

– Noen har alltid innvendinger mot å teste barn, men det er uproblematisk og handler mye om hvordan man gjør det. Dette handler derfor om en systematikk, å bringe kunnskap ut i klasserommet og komme tidlig i gang med tiltak i skolen. Jeg skulle ønske at dette var obligatorisk, sier hun.

Den dysleksivennlige læreren

I september og oktober er Trine foredragsholder ved Lingits seminarer rundt om i landet. Hun ser frem til å møte interesserte deltakere og forteller at hun synes alltid det er morsomt å møte interesserte lærere og fagfolk. Ikke minst forteller hun det er givende å få lov til å presentere det man virkelig brenner for. Hun skal blant annet snakke om den dysleksivennlige læreren, hva som skal til for dette kvalitetsbegrepet.

– Det handler om å finne kjennetegn knyttet til den dysleksivennlige læreren og hva som ligger i kvalitetsbegrepet, forteller hun engasjert.

Fra 24. til 25. oktober vil hun også være tilstede på Matematikk Konferansen i regi av Dysleksi Vestfold. Dette er et opplegg som skal sette fokus på matematikkvansker for hele skoleløpet.

– Dette handler om det å forstå matematikkfaget og begrepene brukt i matematikken. Mye praktisk informasjon og flere forskere som skal snakke om dyskalkuli. Veldig spennende og aktuelt, sier hun. 

TIL TOPPEN