​Testet Lingit STL+ for iPad

Det nærmer seg skolestart og lansering av Lingit STL+ for iPad. Spesialpedagog og lærer Thomas Braut har testet den nye appen og ser frem til mer bruk av nettbrett i skolen.

Av Tone Skredderbakken, journalist

Thomas Braut er lærer, IKT ansvarlig og spesialpedagog ved Bryne Skule, samt nestleder i Norsk Pedagogisk Dataforening (NPED). Han har mange års erfaring med spesialundervisning i skolen, og etter å ha prøvd ut arbeidsformen STL+ med elevene ville Thomas innføre dette fast i undervisningen. STL+ er en metode først og fremst for barn i læringsfasen for lesing og skriving.

– Det er fantastisk kjekt å se på hvordan elevene responderer på metoden når de jobber med det, sier Thomas.

I 2014 utarbeidet lærerne ved Bryne Skule en leseplan som sikrer en rød tråd i leseundervisningen fra 1. – 7. trinn og de har hatt meget gode erfaringer med bruk av STL+. Thomas er også aktuell med ny bok, i slutten av august kommer STL+ Førsteklasses Start som han har skrevet i samarbeid med Aud Marit Berge Feidje. De har samlet mye nyttig informasjon og tips om STL+ i den norske skolen, basert på lang erfaring med utstrakt bruk av metoden.

Thomas Braut er derfor sentral når bruk av STL+ i skolen skal testes, og nye produkter, slik som Lingits STL+ for iPad, skal ut på markedet. Ved bruk av arbeidsformen i skolen mener han at iPad er mer effektivt å jobbe med enn datamaskiner, spesielt nå som det blir vanligere med bruk av nettbrett i undervisningen. Han har også store forhåpninger til Lingits opplesing på nynorsk og bokmål, som er unik. Når man tester apper er det viktig å se hvordan de fungerer i undervisningskontekst. 

Thomas mener det er en rekke elementer som er viktig i en STL+ apps funksjonalitet:

 • Tilgang til eksternt tastatur slik at elevene får følelsen av den fysiske tastingenOrganisering og muligheten for forarbeid med for eksempel maler og bilder
 • Tydelig markering av opplest tekst for å synliggjøre det eleven hører, samtidig som det er lettere å følge med i teksten.
 • Et godt utvalg av lyderingsstemmer
 • At talesyntesen er tydelig og god

Dette mener Thomas om Lingit STL+ for iPad:

 • Appen gir mulighet for å legge inn bilder, og redigere tekst og bakgrunn, så her kan barna bruke kreativiteten.
 • Mange lyderingsstemmer å velge mellom. Brukerne kan velge mellom opplesning av bokstavlyd og bokstavnavnmens man taster.
 • Den innebygde enkeltordsstemmen gjør lyttingen enklere for elevene
 • Mulighet for sekvensbilder som læreren kan dele ut og elevene kan bruke mindre tid på å tenke ut egen tekst.
 • God talesyntese og ord som blir lest o
  pp blir tydelig markert
 • Muligheten for bruk av eksternt tastatur, med både store og små bokstaver.
 • Det som kan forbedres med appen er listen med dokumentene som burde vært mulig å ordne i mapper.

Thomas jobber mye etter STL+ med elevene sine og mener at et konstruktivt læringsmiljø hvor lærer og elev jobber sammen, er viktig. I tillegg til organiseringen er det viktig med godt forarbeid fra læreren. Gode verktøy gir gode muligheter for dette, mener han.

Thomas mener appen også kan passe godt for fremmedspråklige som skal lære norsk.

– Det er viktig at brukerne blir vant med å lytte til talesyntesen. At ord som blir lest opp blir tydelig markert er også viktig, sier Thomas.

Han mener også at ved å bruke STL+ vil antallet som trenger spesialundervisning gå ned. Samtidig er det en metode som krever satsing fra skolen ved at de har nok lærere som kan være med å hjelpe elevene. Thomas forteller at tekstene førsteklassingene lager er veldig bra, og at de som har prøvd metoden er imponert over hva elevene presterer.

Thomas har testet flere lignende apper og ser frem til at Lingit STL+ for iPad kommer. Han håper det vil bli flere som etter hvert tar i bruk slike verktøy. 

TIL TOPPEN